Asiakkaamme Enico tavoittelee jopa viisinkertaista kasvua

Vaasan Energy Week järjestettiin Vaasan kaupungintalolla

Energiavarastointi on tällä hetkellä kuuma aihe. Vaasassa maaliskuussa järjestetyillä Energy Weekeillä oli jo toista vuotta oma päivä Energy Storagelle. Markkinan kasvu näkyy myös energiavarastoja valmistavan asiakkaamme Enicon tavoitteissa. Vuonna 2019 perustettu Enico tavoittelee tänä vuonna jopa viisinkertaista kasvua.

Enicon ensimmäisten vuosien suurin panostus on ollut tuotekehityksessä ja toimivan tuoteperheen rakentamisessa. Nyt tämä työ alkaa tuottaa tulosta.

”Tuotteemme on helppo ottaa käyttöön vaikka päivässä. Meiltä löytyy oikea määrä tuotteita erilaisiin käyttötarpeisiin, joten erillistä räätälöintiä ei tarvita”, kertoo Enicon toimitusjohtaja Marko Lähteenmäki.

Tämän markkinan vastaavia toimijoita ei juuri ole. Enico tarjoaa erilaisille ostajille helpon energiavarastointiratkaisun, joka sisältää kaiken operoinnista lähtien. Asiakas saa energiavarastoinnin hyödyt ilman huolia – pienemmät kustannukset, toimitusvarmuuden parantamisen ja uusiutuvan energiamuodon hyödyntämisen silloin kun sitä tarvitaan.

Jäähdytys on keskeinen osa energiavarastointia

Energiavarastoinnissa kolme tärkeintä osa-aluetta ovat invertteri-, akku- ja jäähdytysteknologia, jotka määrittävät koko laitteen suorituskyvyn. Enicon kumppaneiden valinnassa painotettiin läheistä yhteistyötä ja tiivistä vuorovaikutusta, jotta voidaan luvata loppuasiakkaalle maksimaalinen käyttövarmuus.

Ajatus Lumikosta sopivana kumppanina sai alkunsa Lumikon aiemmista näytöistä. Yksi Enicon perustajista oli saanut hyviä kokemusta Lumikosta Ubitecillä, jonne suunniteltiin heidän tarpeeseensa sopiva muunneltu jäähdytysratkaisu.

”Aloitimme suunnittelemaan mobiilienergiavarastoa, joka on hyvin spesifi tuote ja vaatii siihen suunnitellun jäähdytysratkaisun. Lumikon näytöt jäähdytysratkaisuiden räätälöinnistä ja pitkä kokemus puolustusteollisuudessa sekä raideliikenteessä vakuuttivat meidät”, kertoo Lähteenmäki.

Enicon toimitusjohtaja Marko Lähteenmäki on yksi yrityksen perustajista

Suomen ainoa mobiilienergiavarastojen tarjoaja – iso rooli fossiilivapaassa rakentamisessa


Kyseinen mobiilienergiavarasto, jossa on Lumikon suunnittelema räätälöity jäähdytysratkaisu, on Suomessa ainutlaatuinen. Vastaavan ratkaisun tarjoajia ei juuri Pohjoismaista löydy.

Mobiilienergiavarastoilla on useita käyttökohteita, ja fossiilivapaa yhteiskunta toimii niille hyvänä ajurina. Esimerkiksi rakennusalalla energiavarastot korvaavat työmailla aiemmin käytetyt dieselgeneraattorit.

”Norjassa julkisessa rakentamisessa ei saa käyttää fossiilisia polttoaineita vuoden 2025 jälkeen”, Lähteenmäki kertoo.

Fossiilivapaan rakentamisen yhteiskunnalliset vaikutukset


Työmailla käytetään paljon fossiilisella dieselpolttoaineella toimivia koneita, jotka päästöjen lisäksi heikentävät paikallisesti ilmanlaatua ja aiheuttavat meluhaittaa. Sähköiset työkoneet ovat ratkaisu tähän ongelmaan, ja energiavarastot ovat keskeisessä roolissa sähköisten työmaiden toimivuudessa.

Fossiilivapaaseen rakentamiseen siirtyminen on merkittävä askel päästöjen vähentämisessä, sillä isoissa kaupungeissa rakentamisen osuus kokonaispäästöistä on huomattava. Esimerkiksi Oslossa vuonna 2019 jopa 20 % kaikista päästöistä johtui rakennustyömaiden työkoneista.

Suomessa kehitys on samansuuntaista kuin Norjassa. Vuonna 2020 solmitun Green deal -sopimuksen tavoitteena on, että vuoden 2025 loppuun mennessä sopimuksessa mukana olevien kuntien ja Senaatin rakennustyömaat ovat fossiilittomia. Lisäksi vuoteen 2030 mennessä työmailla käytettävistä työkoneista ja työmaiden kuljetuksista vähintään 50 % toimii sähköllä, biokaasulla tai vedyllä. Lue lisää: Päästötön työmaa – Sitoumus2050

Siirrettävät energiavarastot korvaavat dieselgeneraattorit rakennustyömailla

Energiavarastointi lyhyesti:

 

• Energiavarastointi on prosessi, jossa energiaa kerätään varastoon käytettäväksi myöhemmin.
• Energiavarastointi mahdollistaa sähkön tuotannon ja kulutuksen erottamisen ajallisesti, mikä auttaa tasaamaan sähköverkon kuormitusta ja parantamaan uusiutuvien energialähteiden, kuten tuuli- ja aurinkovoiman, hyödyntämistä.
• Tehokas energiavarastointi on avainasemassa siirryttäessä kohti kestävämpää ja vähäpäästöisempää energiantuotantoa.

Lue lisää aiheesta:

Haluatko keskustella lämmönhallintaratkaisuista? Jätä viesti, niin olemme sinuun yhteydessä.

Yhteydenottolomake