Vastuullisuus Lumikolla

Meille vastuullisuus on ollut tärkeä arvo ja tapa toimia Lumikon tarinan alusta alkaen. Vastuullisuus on sisäänkirjoitettu strategiaamme: haluamme olla paras kumppani lämmönhallintaratkaisuissa. Haluamme tukea asiakkaitamme menestymään omassa liiketoiminnassaan kestävällä tavalla

Olemme asiakkaidemme tukena lämmönhallinta- ja ilmanvaihtoratkaisuissa:

Teollisuuden ala on murroksessa ja sähköistymisen myötä myös akkujen ja latauspisteiden jäähdytys nousee uuteen arvoon. Lämmönhallinnalla varmistetaan koneiden tehon sekä käyttöiän maksimointi. Tässä kohtaa me astumme asiakkaidemme tueksi.

Lue lisää esimerkiksi yhteistyöstämme energiavarastoinnin innovaattorin Enicon kanssa.

Lumikko on toiminut raide- ja raitioteiden jäähdytys- ja ilmanvaihtoasiantuntijana jo 90-luvulta lähtien. Tarinamme raideliikenteen parissa alkoi, kun ratkaisimme ongelman veturinkuljettajien liian kuumista työolosuhteista omalla jäähdytysratkaisullamme. Lumikon ilmanvaihto- ja jäähdytysratkaisut löytyvätkin lähes jokaisesta Suomen ratikasta ja valtaosasta kakskerrojunista. 

Olemme kehittäneet esimerkiksi raitioteiden jarrutusenergian talteenottojärjestelmän, jossa raitiovaunujen jarrutusenergiaa hyödynnetään vaunujen matkustamoiden lämmittämiseen. Innovaatiomme ansiosta jokainen raitiovaunu säästää lämmitykseen käytettävää sähköenergiaa noin 74 000 kWh vuodessa. Jokaisen vaunun säästöllä voitaisiin lämmittää neljä suurta sähkölämmitteistä taloa vuoden ajan.

Tuotteidemme tyypillinen elinikä on 10–15 vuotta ja junakalustossa jopa 30 vuotta. Lumikko Huoltopalvelut toimii asiakkaidemme kumppanina koko tuotteen elinkaaren.

Electrified harbour machinery

Asiakaslähtöisyys ja innovointi

Ratkaisumme ovat suunniteltu asiakkaan tarpeeseen. Asiakaslähtöisyys ja tarpeeseen räätälöinti ovat
kulkeneet toiminnassamme 1970-luvulta alkaen. Innovatiivisuus ja oman tekemisen
kriittinen tarkastelu on ollut osa Lumikon ydintä sen perustamisesta saakka.  

Vastuullisuusteot ja -tavoitteet

Ympäristö

Ympäristöpolitiikassamme me sitoudumme Lumikolla haitallisten ympäristövaikutustemme pienentämiseen sekä omassa toiminnassamme, että arvoketjussamme. Laskimme kesällä 2023 hiilidioksidipäästömme vuoden 2021 osalta ja aiomme selvittää hiilijalanjälkemme myös tulevaisuudessa. Hyödynnämme päästölaskelmaamme sisäisesti ympäristötyömme painopisteen ohjaamiseen. 

Asiakkaamme ovat alansa pioneereja, joiden strategian ytimessä toistuvat ympäristöteemat, kuten innovointi kohti parempaa huomista, uusiutuvan energian optimaalinen käyttö sekä kestävän liikkumisen mahdollistaminen. Tämä edistää positiivista hiilikädenjälkeämme, jota pyrimme kasvattamaan tulevaisuudessa. Tutustu asiakkaisiimme tarkemmin täällä.

Tavoitteenamme on saada ISO 14001 -ympäristösertifikaatti vuoden 2024 aikana.

Vastuullisuus-ympäristö
Vastuullisuus-tuotteet

Tuotteet ja palvelu

Kannamme vastuun tuotteistamme kokonaisuudessaan, sillä koko tuotantoketju on meidän käsissämme suunnittelusta prototyyppeihin sekä testauksesta sarjatuotantoon ja huoltoon asti. Meillä on ollut ISO 9001 -sertifikaatti vuodesta 2005 lähtien.

Tekemisemme ytimessä on ongelmien ratkaisu. Tuotteemme parantavat työskentelyolosuhteita ja matkustusmukavuutta, pidentävät asiakkaidemme tuotteiden elinkaarta sekä edistävät teollisuuden sähköistymistä ja energiamurrosta.

Haluamme toimia läpinäkyvästi. Yrityksemme tilaajavastuuraportti on helposti saatavilla kaikille yhteistyökumppaneillemme Luotettava Kumppani -ohjelman kautta. 

Hyvä hallintotapa

Lumikon omistajuus siirtyi 2022 yrityskaupan myötä kolmannen sukupolven perheyrittäjälle Lauri Latvalalle. Lumikko on 100 % kotimaisessa omistuksessa. Yrityskaupan myötä rekrytoitiin avainhenkilöitä sekä muodostettiin uusi hallitus. Nämä ovat tärkeässä asemassa toiminnan kehittämisessä oikeaan suuntaan. Hallitus työskentelee ja kokoontuu aktiivisesti ja siihen kuuluu myös yrityksen ulkopuolisia jäseniä.

Lumikon strategia ja liiketoiminnan tärkeimmät tavoitteet ohjaavat kaikkea toimintaamme ja tukevat osaltaan kestävää kehitystä. Strategiamme on olla paras kumppani lämmönhallintaratkaisuissa ja tavoitteenamme on kasvattaa markkinaamme erityisesti energiapuolella, tukien vihreää siirtymää lämmönhallintaratkaisuillamme.

Meillä on Suomen vahvimmat -sertifikaatti, joka viestii hyvistä hallintotavoista ja taloudellisesta turvallisuudesta yhteistyökumppanina.

Kuva Kauppalehden jutusta. Kuvan ottanut: Krista Luoma
Jarno Lahtinen aloitti kesätyöntekijänä 2023 ja jatkaa oppisopimuksella koneautomaatioasennnuksen opintojaan

Sosiaalinen vastuu

Kannamme vastuun lumikkolaisista pyrkien siihen, että meillä on mahdollisimman hyvät työolot, -oikeudet ja tasavertainen kohtelu taustoista ja sukupuolesta riippumatta. Näemme Lumikon ja sen menestymisen koko joukkueen ansiona, emmekä toimi yksilöt edellä. Teemme vuosittain mm. työtyytyväisyyskyselyn, joka puretaan yhdessä läpi ja jonka vastausten perusteella kehitämme toimintaamme parempaan suuntaan. Pyrimme luomaan kulttuuria, jossa jokainen saa äänensä kuuluviin ja pääsee vaikuttamaan haluamallaan asteella.

Yhteydenottolomake