Eero Lähdesmäki vastaamaan Lumikko Oy:n projektinhallinnasta ja kehittämisestä

Nimitysuutinen

Lumikko Oy:n uudeksi projektipäälliköksi valittu Eero Lähdesmäki tuo Lumikkoon vahvaa projektinhallinnan, prosessikehittämisen ja tekniikan osaamista.

Automaatiotekniikan insinööri kertoo suhtautuvansa intohimoisesti kehittämiseen. 
– Itseäni motivoi mahdollisuus viedä asioita eteenpäin, luoda uutta. Olen myös teknologiaorientoitunut ja erityisesti kiinnostunut uusien teknologioiden sekä toimintatapojen tuomista mahdollisuuksista, Eero Lähdesmäki kiteyttää. 

Lumikolla Lähdesmäen vastuutehtäviin kuuluvat asiakasprojektien eri prosessien vaiheiden kehittäminen, työtapojen ja menetelmien käyttöönotto sekä tuote- ja asiakasprojektien vetäminen. Kehittyvä projektinhallinta ja jatkuva sisään rakennetun laadun parantaminen tuovat lisäarvoa Lumikon asiakkaille. 
– Tavoitteena on tietenkin parempi ja laadukkaampi asiakaskokemus. Esimerkiksi asiakasprojektien läpimenoaikojen lyhentäminen, ja hyvin hoidettu asiakasviestintä ovat laadun ohella tärkeitä asioita asiakastyytyväisyyden kasvattamiselle entisestään, toteaa Lähdesmäki. 

Aikaisempaa työkokemusta Lähdesmäeltä löytyy autoteollisuuden parista, jossa hän vastasi eri toimintoihin kohdistuvista tuotanto- ja tuotekehitysprojekteista sekä asiakasyhteistyöstä niin kotimaisista kuin kansainvälisistäkin kehitysprojekteista. 
– Olen tämän jälkeen kartuttanut osaamistani suorittamalla projektijohtamisen ja kauppatieteen opintoja. Pidän tärkeänä, että osaamiseni kasvaa jatkuvasti sekä käytännön että teorian puolella. Tällä hetkellä muun muassa tekoälyn tuomat mahdollisuudet ovat tarkastelun alla. 
Mielenkiintoisen taustan omaava mies on osalle tuttu myös yrittäjänä.  
– Yrittäjäkokemusta on kertynyt Asenne Surfista sekä artesaanihunajaa valmistavasta Sugar Daddies Honey -yrityksestä. 

Lähdesmäki edustaa tiimilähtöistä ja ketterää projektijohtajaa, joka tuo teknisen osaamisensa ja ihmiskeskeisen lähestymistapansa Lumikon työyhteisöön. Hänen kokemuksensa ja innostuksensa projekteja kohtaan tekevät hänestä arvokkaan lisän Lumikon tiimiin. 
– Toimintaani ohjaa ihmiskeskeisyys. Omalta osaltani haluan kehittää ympärilläni olevia ihmisiä ja saada kaikki puhaltamaan yhteen hiileen. Toimiva projektiorganisaatio vaatii kaikkien asioiden ja ihmisten jatkuvaa kehittämistä.  

Yhteydenottolomake