Jatkuva kehittäminen ohjaa Lumikon toimintaa

Kuvassa Lumikon henkilöstöä laatutyöpajassa

Lumikko Oy:n toimintaa ohjaa jatkuvan kehittämisen periaate. Vuodesta 2022 lähtien toiminnan keskiössä ollut Lean-ajattelu on tuottanut isoja etuja yrityksen toiminnalle, tehokkuudelle ja laadulle.  
 
Lumikon toimintaa ohjaavia arvoja ovat laatu, kehittyminen, luotettavuus sekä vastuullisuus. Yksi tapa pitää huolta arvojen toteutumisesta on oman toiminnan arviointi sekä sen pohjalta tehtävä kehittäminen. 
 
– Täytyy pystyä rehelliseen ja itsekriittiseen arviointiin. Teemme jatkuvasti toimintaamme edistäviä asioita varmistaaksemme yrityksemme kasvun ja poistaaksemme sen esteitä. Tavoitteenamme on kasvaa hyvästä parhaaksi ja saavuttaa ainutlaatuista kilpailuetua, kiteyttää Lean Six Sigma Black Beltin omaava tuotanto- ja kehitysjohtaja Joonas Pakkanen Lumikko Oy:sta. 

Jatkuvan kehittämisen periaate yritystoiminnassa on lähestymistapa, jossa organisaatio pyrkii parantamaan toimintaansa, prosessejaan, tuotteitaan ja palveluitaan.  
– Voidakseen pysyä kilpailukykyisenä ja vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin, on yrityksen oltava valmis sopeutumaan ja oppimaan jatkuvasti, Pakkanen täydentää. 
 

Kasvu vaatii kehittymistä 
 
Yksi esimerkki jatkuvasta kehittämisestä Lumikossa, oli tilauskannan kasvun aiheuttamien kapasiteettihaasteiden ratkaiseminen vuoden 2022 puolella. 
– Tuotanto järjesteltiin uudelleen, materiaalivirtoja parannettiin ja tuotannon layoutia muutettiin tarpeisiin sopivaksi. Näillä toimenpiteillä tuottavat neliöt tuplaantuivat ja toiminnan tehokkuus lisääntyi merkittävästi ilman lisähenkilöstöresursseja. Tehtyjen toimenpiteiden ansiosta toimituskyky saatiin vastaamaan kasvanutta kysyntää. 

Lumikon tilauskanta on positiivinen ja kasvu jatkuu. 
– Suunnittelemme aktiivisesti kasvua tukevia toimenpiteitä. Tähän kuulu muun muassa kokonaisjärjestelmäarkkitehtuurin suunnittelu. Tämä tarkoittaa muun muassa tuotannon digitalisoimista vaiheittain.  
– Toimintoja kehittämällä saamme dataa enemmän ja laadukkaammassa muodossa. Tämä tukee valmistusprosessien jatkokehitystä monella tavalla, avaa Pakkanen. 

 
Henkilöstö tärkeä osa laadun kehittämistä 

Lumikko järjestää säännöllisesti sisäisiä laatutyöpajoja, joissa keskitytään laadun parantamiseen yhteistyössä tuotannon työntekijöiden ja suunnittelijoiden kanssa. Työpajojen pohjana toimii kerätty laatudata, joka auttaa tunnistamaan kehityskohteita. Henkilöstön osallistaminen ja kuuleminen on tärkeää, jotta pystytään kehittämään prosesseja ja samalla parantamaan työolosuhteita. 

Henkilöstö on sitoutunut jatkuvan parantamisen periaatteeseen.  
– Henkilöstöä kuuntelemalla löydetään prosessin osia, joita kehittämällä sekä laatua että tehokkuutta saadaan parannettua. Tuotannon työntekijät tietävät itse parhaiten, kuinka työtä saadaan helpotettua ja selkeytettyä. 

Tuotekehitys ja toiminnan parantaminen menevät suoraan asiakkaan hyödyksi.  
– Esimerkiksi erääseen jo olemassa olevaan asiakasratkaisuun teimme jatkokehitysprojektin, jossa suoritimme perusteellisia tutkimuksia ja testauksia muun muassa tuotteiden energiatehokkuuden parantamiseksi. Tavoitteena oli löytää innovatiivisia ratkaisuja, jotka vähentävät energiankulutusta ilman, että kompromissia tehdään jäähdytystehossa tai luotettavuudessa. Tällä haluamme myös osoittaa sitoutumisemme jatkuvaan parantamiseen ja kehittymiseen myös asiakkaidemme suuntaan, kertoo Pakkanen. 

Hän jatkaa, että jatkuva parantaminen ja etupainotteiset harkitut investoinnit ovat tärkeitä kaikille yrityksille, mutta ennen kaikkea Lumikon kaltaiselle kasvuyritykselle. 

– Tavoittelemme kasvua, jonka osalta näkymät ovat seuraaville vuosille erittäin positiiviset. Mietimmekin jatkuvasti, mitä esimerkiksi toimituskyvyltä ja tukiprosesseilta vaaditaan lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Jotta voimme kasvaa, pitää rakentaa prosesseja sekä teknologioita etupainotteisesti.  

Rekrytoinnit kehittymisen tukena 

Rekrytoinnit ovat tärkeä osa jatkuvan parantamisen strategiaa Lumikossa. Uudet työntekijät tuovat mukanaan osaamista ja tukevat eri prosessien kehittämistä. 

– Meillä on muun muassa Tampereen Yliopistosta kolme teekkaria harjoittelijoina, joiden tehtävinä ovat muun muassa testilaitteiden kehittäminen, työohjeiden selkeyttäminen ja visualisointi sekä ympäristö- ja vastuullisuusselvitys. Lisäksi keväällä 2023 palkkasimme lisäosaamista asiakasprojektien hallintaan ja kehittämiseen, Pakkanen kertoo. 

Lumikko panostaa myös toimintansa sertifiointiin osana laadun kehittämistä. 
– Meillä on jo laadunhallintajärjestelmien ISO 9001 -sertifikaatti ja tavoitteena on, että vuoden sisään pääsemme auditoimaan Lumikolle myös ympäristöjärjestelmien ISO 14001 -sertifikaatin.  

Lumikko pyrkii jatkuvasti arvioimaan ja parantamaan vastuullisuuttaan ja noudattamaan lainsäädännön asettamia ympäristötavoitteita vaatimuksia korkeammalla tasolla. 
– ISO 14001 -sertifikaatin saavuttaminen ei ole tavoite itsessään, vaan se on osa Lumikon sitoutumista jatkuvaan kehittämiseen ja vastuullisuuteen. Lumikon jatkuvan parantamisen periaate yhdistettynä sertifioituihin laatu- ja ympäristöjärjestelmiin osoittavat, että otamme vastuullisuuden vakavasti ja pyrimme jatkuvasti parantamaan toimintaamme kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti, kiteyttää Pakkanen. 

Yhteydenottolomake