Tulevaisuuden ratikkaa kehittämässä | Lyyli Living Lab

Tampereen ratikka

Lumikko Oy on mukana kehittämässä tulevaisuuden raitiovaunua Tampereen Raitiotie Oy:n vetämässä ”Lyyli Living Lab” -hankkeessa. Hanke toteutetaan yhteistyössä Škodan, Tampereen kaupungin, Business Tampereen, VTT:n ja Tampereen yliopiston kanssa. Mukana on yli 20 yritystä.

Lumikko Oy on jo yli 50 vuoden ajan ollut edelläkävijä liikkuvan kaluston HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning) – ja lämmönhallintaratkaisujen kehittäjänä ja toteuttajana.
Tavoitteet hiilineutraaliudesta, ruuhkautuminen sekä tilantarve keskusta-alueilla ovat nostaneet suurimmissa kaupungeissa joukkoliikenteen kehittämisen yhdeksi keskeisistä painopistealueista.
– Tuotekehityshistoriamme liittyen lämmönhallintaan liikkuvassa kalustossa, kuten junissa ja raitiovaunuissa, on pitkä. Sinnikkäällä työllä meistä on tullut yksi alan johtavista asiantuntijoista. Vuonna 1992 suunnittelimme ja toteutimme ensimmäiset ilmastointiratkaisut dieseljunien ohjaamoihin. Nykyään Lumikon lämmönhallintaratkaisut löytyvät lähes kaikista Suomessa liikennöivistä kaksikerrosjunista ja raitiovaunuista, kertoo Lumikko Oy:n tuotekehitysjohtaja Ville Saikkonen.

Mahdollisuus uusille innovaatiolle

Lyyli Living Lab -testiratikassa Lumikko pääsee sekä testaamaan että kehittämään teknologiaa, jonka tarkoituksena on parantaa matkustajakokemusta tuotekehityksen ja innovoinnin kautta.
– Esimerkiksi datan kerääminen laitteiden toiminnasta, ja sen perusteella tehtävä ennakoiva huolto parantavat laitteiden toimivuutta ja pidentävät käyttöikää. Saatavan datan avulla voimme myös kehittää entistä parempia lämmönhallintaa ja ilmanlaatua parantavia ratkaisuja asiakkaidemme käyttöön, toteaa Saikkonen.

Hankkeen keskeisenä tavoitteena on mahdollistaa uusien palvelu- ja tuotekokeilujen tekeminen normaalissa liikenteessä operoivassa testiratikassa.
– Kyseessä on maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen kehitysympäristö. Toivomme, että sen avulla syntyy konkreettisia innovaatioita, palveluita ja tuotteita, joita yritykset voivat tuoda markkinoille, kertoo Tampereen Raitiotie Oy:n kalustopäällikkö Ali Huttunen.

Lumikko Oy:lla on vuosikymmenien kokemus raideliikenteen jäähdytys- ja ilmanvaihtoratkaisujen toteuttajana.
Lumikko Oy:lla on vuosikymmenien kokemus raideliikenteen jäähdytys- ja ilmanvaihtoratkaisujen toteuttajana.

Jarrutusenergian talteenotto tuottaa energiatehokkuutta

Lumikko Oy:n vuonna 2011 kehittämä jarrutusenergian talteenottojärjestelmä on käytössä kaikissa Tampereen Ratikan raitiovaunuissa. Tampereella liikennöi tällä hetkellä 20 raitiovaunua.

Järjestelmän avulla jarrutuksessa syntyvä energia otetaan talteen ja siirretään tarpeiden mukaan matkustamotilojen lämmityskäyttöön.
– Laskelmien mukaan Tampereella yksi raitiovaunu käyttää vuodessa lämmitykseen noin 120 000 kWh energiaa. Jarrutusenergiaa syntyy suurin piirtein 74 000 kWh vuodessa. Tästä voisi laskea, että yhden ratikan tuottamalla jarrutusenergialla voitaisiin lämmittää keskimäärin neljä isoa sähkölämmitteistä taloa vuoden ajan, Saikkonen kuvainnollistaa.

Huttunen toteaa, että raitiovaunukalustossa HVAC-ratkaisut ovat periaatteessa ainoa keino, jolla muuten hukkaan menevää jarrutusenergiaa voidaan hyödyntää.

– Energiatehokkuus on erittäin merkittävä asia. Pyrimme jatkuvasti löytämään keinoja sen parantamiseen. Jarrutusenergian talteenoton lisäksi kaikki valitut sähkökomponentit ovat lähtökohtaisesti sellaisia, jotka kuluttavat mahdollisimman vähän energiaa. Tämä asia on meidän ja Lumikon puolelta hoidossa edistyksellisesti.

Huttunen pitää Lumikon järjestelmää selkeänä kilpailuetuna yritykselle.
– Kaikilla toimittajilla maailmalla ei tällaista HVAC-järjestelmään yhdistettyä ratkaisua ole, joka on tärkeä varsinkin pohjoisissa olosuhteissa.

Lyyli-testiratikkaympäristössä jarrutusenergian talteenottojärjestelmästä saadaan aikaisempaa tarkempaa tietoa. Saikkonen avaa, että saadun datan avulla esimerkiksi energian talteenottoprosenttia voidaan parantaa entisestää esimerkiksi optimoimalla säätöparametrejä.
– Näin voidaan kehittää tehokkaampaa jarrutusenergian talteenottoa ja siirtolämmön käytön tehokkuutta.


Tavoitteena tarjota maailman puhtainta ilmaa

Testiratikassa on käytössä myös uusi innovaatio, Lumikon kehittämä ”Viruskilleri 2.0” -työnimellä kulkeva suodatinjärjestelmä.
– Kyseessä on erityismateriaaliin perustuva suodatin. Testiolosuhteissa se on pystynyt poistamaan tuloilmasta 90 prosenttisesti jopa 0,3 mikrometrin kokoisia hiukkasia, kertoo Saikkonen.

Lyyli testiratikka on erinomainen alusta uusien innovaation testaamiseen. Suodatin on tulossa laajempaan testiin aidossa ympäristössä vuonna 2023.
– Teemme testejä, joiden perusteella saamme tietoa esimerkiksi siitä, kuinka kauan suodatusteho kestää ja kuinka paljon sen teho heikkenee ajan kuluessa. Tämä auttaa meitä tuotekehityksessä sekä suodattimen vaihtovälin arvioimisessa.

Lumikon suodatinjärjestelmän kehitystyö on vaatinut erilaisten teknologioiden testaamista pitkäjänteisesti.
– Olemme kokeilleet muun muassa UV-valoon ja hiukkasten sähköiseen varaukseen perustuvaa ratkaisua. Sen tuottama ajallinen suodatuskyky ei riittänyt meidän laatutasomme, joten nyt tuotekehitys jatkuu. Tällä hetkellä olemme tyytyväisiä kehittämäämme vaihtoehtoon.

Saikkonen kertoo, että nimestä huolimatta kyseessä ei ole pelkästään virusten suodattamisesta, vaikka aihe on maailmalla ajankohtainen.
– Pienpartikkeleiden, eli ilmansaasteiden ja pölyn, suodattaminen on tärkeä näkökulma. Suomessa tilanne ei ole niin paha, mutta maailman isoimmissa kaupungeissa asialla on oikeasti suuri merkitys. Voimme siis sanoa tarjoavamme ihmisille puhdasta ilmaa hengitettäväksi.

Huttusen mukaan juuri uudet tuoteinnovaatiot ja niiden pilotointimahdollisuus ovat Lyyli Living Labin tärkein tehtävä.
– Uusien tuotteiden tuominen markkinoille on aina riski. Oikeassa ympäristössä testaaminen antaa mahdollisuuden seuraavalle askeleelle konkreettisten tuotteiden ja palveluiden viemiseen myös kansainvälisille markkinoille.


Lyyli Living Lab on kansainvälisesti uniikki tosiympäristössä toimiva raitiovaunujen avoin testiympäristö. Se mahdollistaa kaupunkiliikkumisen haastepohjaisten ratkaisujen kehittämisen todellisessa ympäristössä yhteistyössä eri toimijoiden kesken. Kokonaisuus on osa Business Finlandin rahoittamaa TRUMS-innovaatioklusteria ja SmartTrail Ecosystem -hanketta. Hanke jatkuu vuoden 2025 loppuun. Lue lisää SmartRail Ecosystem

Lue lisää aiheesta: Kotimaisuus ja kokemus luovat lisäarvoa

Tutustu Lumikon kiskokaluston ratkaisuihin.

Yhteydenottolomake