Lämmönhallinta sähköisissä kaivoskoneissa

Sähköisen kaivosteollisuuden edut

Siirtyminen sähköisiin kaivoskoneisiin on merkittävä muutos kohti kestävämpiä ja tehokkaampia louhintaprosesseja. Sähköajoneuvojen ja -laitteiden käyttöönotolla voidaan poistaa kaivosten dieselmoottoreihin liittyvät haitalliset päästöt, kuten syöpää aiheuttavat kaasut ja hiukkaset, jotka saastuttavat maanalaista työympäristöä. Muutos sähköisiin kaivoskoneisiin parantaa ilmanlaatua ja tekee siitä turvallisempaa kaivostyöläisille, ja lisäksi vähentää ilmanvaihtotarvetta, alentaen käyttökustannuksia merkittävästi.

Sähköiset kaivoslaitteet, kuten kuormaajat ja kuorma-autot, käyttävät vähemmän mekaanisia komponentteja kuin dieselkäyttöiset versiot, mikä johtaa alhaisempiin ylläpitokustannuksiin ja parempaan luotettavuuteen. Lisäksi sähkömoottoreiden hiljaisuus parantaa työoloja ja vähentää melusaastetta, joka on yhdistetty kaivostyöläisten terveysongelmiin.

Lumikko x Sandvik: Charging station and battery cooling unit

With close cooperation and partnership together with Sandvik we have developed a tailored cooling unit for load hoal dump machines battery swapping system and charging station.

Due to long product development the product is comprehensively tested, energy efficient and the cooling process stays optimal in various situations.

dsc00132

Akun vaihto ja lämmönhallinta

Akunvaihtotekniikka on yksi innovatiivisista lähestymistavoista sähköisten kaivoskoneiden korkean energiantarpeen hallintaan. Tämä mahdollistaa tyhjentyneen akun nopean vaihtamisen ladattuun akkuun, mikä minimoi seisonta-ajat ja parantaa toiminnan tehokkuutta. Esimerkiksi sähkökäyttöiset lastauskoneet voivat vaihtaa akkuja muutamassa minuutissa, mikä vähentää merkittävästi kaivosprosessin keskeytyksiä.

Nämä koneet toimivat äärimmäisissä olosuhteissa ja suurilla kuormituksilla, mikä tekee tehokkaasta lämmönhallinnasta ratkaisevan tärkeää. Edistyneillä jäähdytysjärjestelmillä poistetaan sähkömoottoreiden ja akkujen tuottama lämpö, mikä varmistaa turvallisuuden ja pidentää laitteiden elinikää. Myös lämmitysratkaisut ovat tärkeitä kylmässä ympäristössä, sillä ne säätelevät akun lämmön optimaaliseksi sen suorituskyvyn ylläpitämiseksi.

Haasteet ja tulevaisuuden näkymät

Vaikka siirtyminen sähköisiin kaivoskoneisiin tarjoaa selvää etua, tuos e mukanaan myös haasteita. Näihin kuuluvat korkeat alkuvaiheen pääomakustannukset ja  infrastruktuurimuutokset sähkötoimintojen tukemiseksi. Akkuteknologian jatkuva kehitys ja ympäristövaikutusten vähentämisen kasvava painopiste kuitenkin lisäävät sähköisten kaivosajoneuvojen käyttöä. Kaivosyhtiöt tutkivat erilaisia sähköistysvaihtoehtoja toiminnan tehokkuuden parantamiseksi ja maailmanlaajuisten kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Siirtyminen sähköisiin kaivoskoneisiin muuttaa kaivosteollisuutta lisäämällä toiminnan tehokkuutta, työntekijöiden turvallisuutta ja ympäristön kestävyyttä. Teknologioiden, kuten akun vaihdon ja edistyneiden lämmönhallintajärjestelmien integrointi on ratkaisevassa roolissa tässä siirtymässä, mikä varmistaa, että sähköinen kaivostoiminta on sekä tehokasta että kestävää.

Sovellukset

Sähkökäyttöiset lastauskoneet

Maanalaisessa kaivoksessa käytettävät lastauskoneet lastaavat ja kuljettavat materiaaleja kaivoksen eri paikkojen välillä. Sähkökäyttöiset koneet ovat nousemassa kestävämmäksi vaihtoehdoksi perinteisille dieselkäyttöisille koneille. Täyssähköiset voimanlähteet tarjoavat mekaanista voimaa ilman paikallisia päästöjä ja ne toimivat tehokkaammin, mikä vähentää energiankulutusta ja alentaa käyttökustannuksia.

Kaivostoiminnassa voimakas fyysinen kitka ja korkea virrankulutus aiheuttavat merkittävää lämmöntuotantoa. Tehokas lämmönhallinta on välttämätöntä ylikuumenemisen, laitevikojen ja turvallisuusriskien estämiseksi.

Sähkökäyttöiset porauslaitteet

Sähköistettyjen nostoporauskoneiden käyttö kasvaa jatkuvasti kaivostoiminnassa. Nämä koneet ovat olennaisia pystysuorien tai vinojen akselien luomisessa.  Perinteisiin diesellaitteisiin verrattuna sähköiset porauslaitteet tarjoavat useita etuja, kuten pienemmät päästöt, alhaisempi toimintamelu ja parempi energiatehokkuus.

Suurin haaste sähköisissä nostoporauksissa liittyy porausprosessin aikana syntyvän huomattavan lämmön hallintaan. Tehokas lämmönhallinta on tärkeää koneen tehokkaalle toiminnalle, turvallisuusstandardien ylläpitämiselle ja laitteiden käyttöiän pidentämiselle. Ylikuumeneminen voi johtaa laitevikaan, osien lisääntyneeseen kulumiseen ja mahdollisiin turvallisuusriskeihin.

Jäähdytysjärjestelmät

Kehittyneet jäähdytysjärjestelmät ovat ratkaisu sähkökäyttöisten kaivoskoneiden lämmönhallintahaasteisiin. Näihin järjestelmiin kuuluu tyypillisesti:

1. Nestejäähdytysratkaisut: Kiertävä jäähdytysneste imee lämpöä sähkömoottorista ja muista komponenteista. Järjestelmä on samanlainen kuin sähköautoissa, mutta se on skaalattu kaivoslaitteiden paljon suurempia energiatehoja ja lämpökuormia varten.

2. Ilmajäähdytysjärjestelmät: Ilmajäähdytystä voidaan käyttää yhdessä nestejäähdytyksen kanssa sen varmistamiseksi, että kaikki komponentit pysyvät turvallisilla lämpötila-alueilla.

3. Lämmönvaihtimet: Koneisiin integroidut yksiköt siirtävät lämpöä koneesta ulkoympäristöön estäen liiallisten lämpötilojen muodostumisen koneen sisällä.

Integrointi kaivostoimintoihin

Lämmönhallintaratkaisuiden integrointi vaatii huolellista suunnittelua. Koneet on integroitava saumattomasti kaivoksen olemassaolevaan infrastruktuuriin, jotta lämmönhallintajärjestelmät eivät vaaranna koneen suorituskykyä tai kaivostoiminnan turvallisuutta. Integrointi edellyttää yhteistyötä laitevalmistajien kanssa ratkaisujen räätälöimiseksi kaivoksen erityisiin geologisiin ja ympäristöolosuhteisiin.

Tulevaisuuden kehitys

Kaivostoiminnan sähköistämisen jatkuessa valmistajat investoivat tutkimukseen ja kehitykseen parantaakseen lämmönhallintajärjestelmien tehokkuutta ja vaikuttavuutta nostoporareissa ja muissa sähköisissä kaivoslaitteistoissa. Materiaalitieteen, jäähdytysteknologioiden ja järjestelmäsuunnittelun innovaatioiden odotetaan edelleen parantavan näiden järjestelmien kykyä hallita lämpöä haastavissa kaivosympäristöissä.

Yhteenvetona voidaan todeta, että sähköporaukset edustavat merkittävää edistystä kaivosteknologiassa, tarjoten puhtaamman, hiljaisemman ja mahdollisesti kustannustehokkaamman vaihtoehdon perinteisille menetelmille. Näiden koneiden menestys riippuu kuitenkin pitkälti edistyneistä lämmönhallintaratkaisuista, jotka vähentävät niiden käytön aikana syntyvää lämpöä ja varmistavat, että ne voivat toimia turvallisesti ja tehokkaasti maanalaisen kaivostoiminnan vaativissa olosuhteissa.

Lue muista toimialoistamme, joilla tarjoamme energia-alan lämmönhallintaratkaisuja

Haluatko keskustella tarpeisiisi liittyvistä lämmönhallintaratkaisuista? Lähetä meille viesti.

Yhteydenottolomake