Lämmönhallintaratkaisut energiavarastointiin

Räätälöidyt jäähdytysratkaisumme mahdollistavat
uusiutuvan energian tehokkaan käytön

Energiavarastot ovat keskeisessä roolissa sähköverkon vakauttamisessa sekä uusiutuvien energialähteiden integroimisessa. Tämä edistää siirtymistä kohti kestävämpiä energiakäytäntöjä.

Jäähdytys on olennainen osa energiavarastointia, sillä sähköenergiaa varastoidessa ja muunnettaessa syntyy lämpöä, joka täytyy hukata tai ottaa talteen joko ilman tai nesteen välityksellä. Lumikko on edelläkävijä energiavarastojen räätälöityjen lämmönhallintajärjestelmien kehittämisessä ja käyttöönotossa.

Lämpötilan säätö

Lämmönhallinnan rooli energiavarastoinnissa

Optimaalinen lämmönhallinta on ratkaisevan tärkeää akun tehokkuuden ja kestävyyden ylläpitämisessä. Akkukennojen herkkyys lämpötilan vaihteluille ei johdu niiden kemiallisesta koostumuksesta, vaan eri akkukemikaaleilla on yksilölliset käyttölämpötilat, jotka vaikuttavat suoraan akun tehokkuuteen ja käyttöikään. Optimaalista korkeammat tai matalammat lämpötilat voivat lyhentää akun käyttöikää ja tehokkuutta merkittävästi. Esimerkiksi +30 °C lämpötilassa litiumioniakun odotettavissa oleva käyttöikä lyhenee 20 % ja +40 °C lämpötilassa hajoaminen kiihtyy lyhentäen käyttöikää jopa 40 %. Jäähdytysjärjestelmämme on suunniteltu mukautuviksi, ja ne tarjoavat optimaalisen lämmönhallinnan monenlaisille akkukemikaaleille, kuten, litiumioni-, lyijy- ja solid-state-akuille.

Jäähdytysratkaisut

Lumikko tarjoaa räätälöityjä jäähdytysjärjestelmiä akkuteknologiaan perustuville energiavarastoille. Nämä järjestelmät käsittelevät korkean intensiteetin toiminnasta, kuten nopeasta latauksesta tai purkamisesta syntyvää lämpöä. Korkean C-arvon akut, eli akut joissa on korkea energiansiirtonopeus, ovat erityisen herkkiä ylikuumenemiselle. Tällaisille akuille suositellaan nestejäähdytysjärjestelmiä, jotka poistavat tehokkaasti suuria lämpömääriä ja ylläpitävät lämpötilan tasaisena koko akussa. Nestejäähdytysjärjestelmä estää lämpökuormituksen syntymistä ja vähentää lämmön karkaamisen riskiä. Tämä takaa turvallisuuden ja suorituskyvyn säilymisen myös erityisen kuormittavissa olosuhteissa.

Ilmajäähdytysjärjestelmiä käytetään tavallisesti akkuihin, joissa on pienempi energian siirtonopeus. Ne toimivat tehokkaasti eristämällä sisäisen ympäristön ulkoisista olosuhteista ja kierrättämällä jäähdytettyä ilmaa kotelon sisällä. Ilmajäähdytysjärjestelmät sopivat erityisesti toimintaan, jossa ympäristön lämpötilat ovat jatkuvasti alle halutun sisälämpötilan. Ratkaisuna ne ovat edullisia alhaisempien kustannusten ja yksinkertaisemman toimintaperiaatteen vuoksi.

Lämmitysratkaisut

Kylmissä olosuhteissa on ratkaisevan tärkeää säilyttää akun minimilämpötila, jotta sen tehokkuus ei heikkene elektrolyyttien ionien hitaan siirtymisen vuoksi. Lumikon lämmönhallintajärjestelmissä on sisäiset lämmittimet, jotka pidentävät akun ikää säilyttämällä lämpötilan tasaisena myös talvikuukausina.

Ice

Räätälöitynä
asiakkaan tarpeisiin

Yksi ja sama ratkaisu harvoin sopii kaikille. Lumikko tekee tiivistä yhteistyötä asiakkaidensa kanssa ymmärtääkseen jokaisen yksilölliset lämmönhallinnan tarpeet ja vaatimukset. Olipa kyse jäähdytyksen optimoinnista erilaisille akkukemioille tai sähkövaraston luotettavuuden varmistamisesta, räätälöimme ratkaisumme sopimaan kyseiseen ympäristöön. Akkuteknologioiden kehittyessä myös lämmönhallintaratkaisumme kehittyvät. Muokkaamme järjestelmiämme jatkuvasti akkukemioiden uusimpien edistysaskelten mukaisiksi ja varmistamme huippusuorituskyvyn sekä pidemmän käyttöiän asiakkaan käytössä olevan tekniikan mukaan.

Integrointi ja räätälöinti

Akkupohjaisten sähkövarastojen asennuksilla on yksilölliset vaatimukset, jotka perustuvat sijaintiin, mittakaavaan ja käytettyyn energian varastointitekniikkaan. Lumikon erikoisosaamiseen kuuluvat räätälöidyt ratkaisut, jotka sisältävät sekä modulaarisia että kompakteja yksiköitä. Ratkaisut voidaan skaalata ja mukauttaa erilaisiin kokoonpanoihin, jolloin ne täyttävät kunkin projektin tekniset vaatimukset maailmanlaajuiset standardit huomioiden. Tämä takaa luotettavuuden ja tehokkuuden kaikessa toiminnassa.

Yhteenveto

Lumikko on johtavana lämmönhallintaratkaisujen valmistajana sitoutunut parantamaan BESS (Battery Energy Storage Systems) -asennusten suorituskykyä, turvallisuutta ja käyttöikää. Jatkuvalla kehitystyöllä vastaamme energia-alan monipuolisiin ja nopeasti muuttuviin tarpeisiin, jotta asiakkaamme voisivat hyödyntää kaikkia vaihtoehtoja energian varastointijärjestelmissään ja samalla edistää kestävämpää ja tehokkaampaa tulevaisuutta.

Energiavarastojen tehoelektroniikan lämmönhallinta

Akkukennojen lisäksi tehoelektroniikka, kuten invertterit, muuntimet ja laturit, ovat olennaisia osia energiavarastoissa. Nämä komponentit vastaavat sähköenergian tehokkaasta muuntamisesta ja virtauksesta, eli tuottavat lämpöä käytön aikana.

Tehoelektroniikan jäähdytyksen haasteet

Tehoelektroniikan tuottama lämpö saattaa vaikuttaa merkittävästi komponenttien suorituskykyyn ja kestävyyteen. Liiallinen lämpö voi johtaa lämpörasitukseen, tehokkuuden heikkenemiseen ja komponenttien ennenaikaiseen vanhenemiseen, joten lämpötilan hallinta on tärkeää järjestelmän luotettavuuden ja tehokkuuden ylläpitämiseksi. Tehoelektroniikan optimaalinen käyttölämpötila on tavallisesti +25 °C – +45 °C välillä ja lämpötilarajojen ylittäminen voi johtaa suorituskyvyn heikkenemiseen ja mahdolliseen vikaan.

Lämmönhallintaratkaisut

Lumikko vastaa lämmönhallinnan haasteisiin sisällyttämällä BESSiin kehittyneitä, erityisesti tehoelektroniikkaan suunniteltuja jäähdytystekniikoita. Yksi tehokas ratkaisu on nestejäähdytysjärjestelmien käyttö, koska ne pystyvät käsittelemään tehoelektroniikan tuottamaa suurempaa lämpövirtaa erityisen hyvin. Näissä järjestelmissä käytetään jäähdytysnesteitä, jotka imevät lämpöä suoraan komponenteista ennen kuin ne siirretään pois lämmönvaihtimeen.

Sovelluksissa, joissa tilaa ja monimutkaisuutta on minimoitava, voidaan käyttää ilmajäähdytystä. Tämä menetelmä sisältää ympäröivän ilman tai paineilmajärjestelmien käytön lämmön haihduttamiseen. Suuritehoisissa toimintaympäristöissä ilmajäähdytys ei ole yhtä tehokas vaihtoehto kuin nestejäähdytys, mutta se tarjoaa yksinkertaisemman ja kustannustehokkaamman ratkaisun pienemmän tehon sovelluksiin.

Innovatiivinen lähestyminen ja räätälöinti

Lumikon suunnittelutiimi käyttää myös innovatiivisia lähestymistapoja, kuten lämpöputkia ja vaiheenvaihtomateriaaleja, joilla voi rakentaa passiivisempia jäähdytysvaihtoehtoja. Nämä tekniikat ovat edullisia silloin, kun tärkeimpinä tavoitteina on melun vähentäminen ja energiatehokkuus.

Jokainen Lumikon yksilöllinen ratkaisu räätälöidään asiakkaan ja kohteen erityistarpeiden mukaan ympäristöolosuhteet ja käyttövaatimukset huomioiden. Räätälöinnillä varmistetaan, että lämmönhallintajärjestelmä suojaa tehoelektroniikkaa ja optimoi BESSin yleisen tehokkuuden ja pitkäikäisyyden.

Järjestelmän pitkäikäisyys ja tehokkuus

Lumikon pitkälle kehitetyt lämmönhallintaratkaisut räätälöidään käyttötarpeeseen, jotta sähkövarastojen akut ja tehoelektroniikka toimivat optimaalisissa lämpötiloissa. Räätälöity ratkaisu parantaa järjestelmän tehokkuutta ja pitkäikäisyyttä. Erityisesti uusiutuvan energian ratkaisujen kysynnän kasvaessa lämmönhallinta on merkittävän tärkeää energian varastointijärjestelmien menestykselle.

Lumikon yksilöllisesti suunnitellut ja toteutetut järjestelmät tarjoavat asiakkaille luotettavan ja kestävän BESS-kokoonpanon sekä mahdollistaa tehoelektroniikan jatkuvan, tehokkaan ja turvallisen toiminnan myös vaativissa olosuhteissa.

Haluatko keskustella lämmönhallintaratkaisuista tarpeisiisi? Lähetä meille viesti, niin olemme teihin yhteydessä.

Enhancing Battery Performance

All-Weather Perfomance

Energy storage systems face extreme conditions—whether it’s scorching summers or freezing winters. Lumikko Oy’s thermal management solutions optimize battery performance across the spectrum. Our designs maintain optimal operating temperatures, ensuring consistent output even in challenging environments.

Prolonging Battery Lifespan

Heat is the enemy of battery longevity. Our cooling systems dissipate excess heat, preventing premature degradation. Longer battery life means fewer replacements, reducing waste and conserving resources.

 

Energy Transition and Sustainability

Our solutions align seamlessly with global efforts to combat climate change. By enabling the use of renewable energy technologies, we contribute to reducing greenhouse gas emissions. Lumikko Oy’s thermal management systems play a crucial role in decarbonizing power systems and promoting a cleaner energy landscape.

Life Cycle Assessment (LCA)

We take a holistic approach to sustainability. Our products undergo rigorous life cycle assessments (LCAs) to evaluate their environmental impact from production to end-of-life. By adhering to best practices in LCA, we ensure transparency, comparability, and informed decision-making.

 

Environmental Stewardship

Yhteydenottolomake